INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Nerczuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem. Kęty, Antyk, 2002.