INDEKS AUTORSKI

Adam Niemczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Refleksje nad integracją nauk w związku z teorią percepcji Gibsona. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1976. Niemczyński, Adam.

# GIBSON, James J. # integracja nauk # percepcja #
ABSTRAKT. Tezą artykułu jest twierdzenie, że powodzenie badania interdyscyplinarnego uzależnione jest od trafnego rozpoznania związków między problemami stawianymi przez różne dyscypliny w zagadnieniach, w jakich się ich problematyki na siebie nakładają. Przeprowadzona jest ta teza na przykładzie psychologicznej teorii percepcji J. J. Gibsona, powstałej w wyniku badania o charakterze interdyscyplinarnym. Teoria Gibsona dobrze się nadaje na podłoże do refleksji o zasadach badań interdyscyplinarnych, ponieważ w zagadnieniu percepcji natrafiamy na problemy różnych dyscyplin, a rozwiązanie Gibsona wnosi do niego radykalnie odmienny od tradycyjnego punkt widzenia.