INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Nijakowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O leninowskich zasadach i sposobach krytyki filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-109, 1970. Nijakowski, Mieczysław.

# LENIN, Iljicz Władimir # krytyka filozoficzna # partyjność # ideologia #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Zasada partyjności i jej znaczenie dla krytyki filozofii burżuazyjnej i niemarksistowskiej. (C) Partyjność filozofii w ujęciu W. Lenina. (D) Postulaty metodologiczne wynikające z zasady partyjności filozofii. (E) Postulaty metodologiczne wynikające z zasady historyzmu. (F) Konstruktywność krytyki. (G) Przeciwko uproszczonej i dogmatycznej krytyce filozoficznej. (H) Wykorzystanie wzajemnej krytyki wśród przedstawicieli filozofii burżuazyjnej. Problemy immanentnej krytyki. (I) Lenin o sposobach krytyki marksizmu przez filozofię burżuazyjną. (J) Problem sojuszników filozoficznych marksizmu.