INDEKS AUTORSKI

Józef Niżnik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologiczny nurt socjologii wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 2, 83-97, 1977.

# socjologia wiedzy # fenomenologia #

Teoretyczny anarchizm a ważność wiedzy społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 67-85, 1980. Niżnik, Józef.

# anarchizm teoretyczny / epistemologiczny / metodologiczny # filozofia nauki # socjologia wiedzy #

Bezpośredniość i mediacja. [Rec. Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i oczywistość]. Studia Filozoficzne, nr 4, 204-205, 1983.

 

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen i Rorty, Richard i Kołakowski, Leszek. Stan filozofii współczesnej. Warszawa, IFiS PAN, 1996.