INDEKS AUTORSKI

Czesław S. Nosal


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mózg, prawdopodobieństwo i transgresja. Studia Filozoficzne, nr 3, 17-27, 1986. Nosal, Czesław S.

# transgresja # prawdopodobieństwo # psychologia #
ABSTRAKT. Celem tego artykułu, w nawiązaniu do ramowej teorii transgresji przedstawionej przez J. Kozieleckiego, jest analiza mechanizmów transgresji intelektualnej. Po pierwsze, zwrócono uwagę na cztery kierunki transgresji związane z podmiotowymi preferencjami poznawczymi. Po drugie, opisano mową ideę dotycząca organizacji cyklu motywacyjnego. Autor uważa, że u podstaw transgresji leżą dwa, rozdzielnie przez człowieka rozpatrywane rejestry (przedziały) prawdopodobieństwa. Dla transgresji znamienny jest mechanizm podwyższania wartości prawdopodobieństwa, po przekroczeniu pewnego progu powstaje zjawisko psychicznego żagla.