INDEKS AUTORSKI

Ludwik Nowak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyłeckiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-137, 1967.

# KOBYŁECKI, Stanisław # filozofia polska # teoria poznania # logika #
TREŚĆ. Wstęp. I. Poglądy filozoficzne. 1. Koncepcja przedmiotu poznania. a) Przedmioty rzeczywiste. b) Przedmioty nierzeczywiste. 2. Relacje (związki) między przedmiotami poznania. a) Związki między przedmiotami nierzeczywistymi. b) Związki między przedmiotami rzeczywistymi. 3. Postulaty i rezultaty stwierdzania rzeczywistości. II. Poglądy logiczne. 1. Koncepcja logiki. a) Nierzeczywisty przedmiot logiki. b) Rzeczywisty przedmiot logiki. 2. Antypsychologizm. 3. Stosunek logiki do matematyki i filozofii. III. Próba oceny.

Arystotelesowska teoria nauki (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-168, 1976.
Arystotelesowska teoria nauki (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-41, 1976.

# ARYSTOTELES # nauka # poznanie naukowe # metodologia nauki #
TREŚĆ. Wstęp. I. Podstawy wyróżnienia dwóch koncepcji wiedzy. 1. Cztery typy pytań poznawczych. 2. Pytania prowadzące do wiedzy hoti i dioti. II. Poznanie naukowe hoti. 1. Poznanie faktyczne przez tzw. sądy egzystencjalne. 2. Poznanie faktu w zakresie tzw. orzekań istotnych. 3. Rozumowania hoti.
III. Poznanie naukowe dioti. 1. Przedmiot poznania nauki dioti. 2. Metoda poznania naukowego dioti. a) Rola pierwszej figury sylogistycznej w dowodzeniu naukowym dioti. b) Zakres stosowalności dowodzenia naukowego dioti. 3. Przesłanki dowodu naukowego dioti. a) Założenie przesłanek. b) Warunki przesłanek. c) Treść przesłanek. Definicje.

Marcina Śmigleckiego teoria nauki (część I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-143, 1977. Nowak, Ludwik.
Marcina Śmigleckiego teoria nauki (Część II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-88, 1978.

# ŚMIGLECKI, Marcin # filozofia renesansowa # poznanie naukowe #
TREŚĆ. Wstęp. I. Przedmiot poznania naukowego. 1.Byt jako przedmiot poznania w ogóle. a) Byt realny. b) Byt myślny. 2. Właściwy przedmiot poznania naukowego. a) Materialny przedmiot poznania naukowego. b) Formalny przedmiot poznania naukowego. II. Szczegółowe metody poznania naukowego. 1. Dowodzenie quia. 2. Dowodzenie propter quid. III. Wyniki poznania - wiedza naukowa. 1. Śmigleckiego podstawy wyróżnienia dyscyplin naukowych. 2. Śmigleckiego wyróżnienie zasadniczo odrębnych dyscyplin naukowych. 3. Koncepcja wiedzy praktycznej i jej stosunek do wiedzy teoretycznej w ujęciu Śmigleckiego.