INDEKS AUTORSKI

Stanisław Nowakowski (1888-1938)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksizm a geografia gospodarcza. Myśl Współczesna, nr 4, 13-22, 1948. Nowakowski, Stanisław.

# marksizm # geografia #

Metodologia geografii. Myśl Współczesna, nr 4, 23-69, 1948.

# metodologia geografii # geografia #
TREŚĆ. Pojęcie nauki i metody - Metoda dialektyczna i metafizyczna - Dialektyka myśli geograficznej - Metody badań geograficznych: 1) indukcyjna, 2) dedukcyjna, 3) opisowo-genetyczna, 4) porównawczo-geograficzna, 5) obserwacyjna, 6) interpretacyjna, 7) regionalna, 8) krajobrazowa, 9) analityczna, 10) syntetyczna, 11) statystyczna, 12) empiryczna, 13) racjonalistyczna, 14) historyczna, 15) dialektyczna - Determinizm i indeterminizm w geografii - Materializm i idealizm filozoficzny - Filozofia i geografia.