INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Obuchowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Węzłowe problemy teorii osobowości. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-37, 1974.

# osobowość # rozwój osobowy #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Czym jest osobowość? 3. Osobowość jako organizacja. 4. Pytania podstawowe. 5. Zmiany i rozwój osobowości.

Autonomia jednostki a osobowość. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-85, 1975. Obuchowski, Kazimierz.

# osobowość # jednostka ludzka # autonomia #
TREŚĆ. 1. Założenia podstawowe. 2. Człowiek w dominujących kierunkach psychofizycznych. 3. Autonomia osoby i autonomia Ja. 4. Stabilność kierunku działania jako wskaźnik autonomii jednostki. 5. Fazy dojrzewania autonomii psychicznej. 6. Sens życia i typ osobowości. 7. Autonomia i twórczość. 8. Czas bycia i zmiany standardu samorealizacji. 9. Zadania dalekie, prospołeczne. 10. Zmienianie osobowości.

Dialektyka konstytuowania osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-72, 1977. Obuchowski, Kazimierz.

# osobowość # antropologia filozoficzna # jednostka a społeczeństwo #
TREŚĆ. 1. Rzeczywistość konstytuująca osobowość.

Problemy modelu człowieka w społeczeństwie zaawansowanej rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-73, 1979.

# rewolucja naukowo-techniczna # antropologia filozoficzna # osobowość # jednostka a społeczeństwo #
TREŚĆ. I. Specyfika rewolucji naukowo-technicznej. II. Główne determinanty zmian osobowości w warunkach RNT. III. Zmiany społeczno-ekonomiczne i zmiany osobowości. IV. Typy uczestnictwa w zmianach społeczno-ekonomicznych. V. Zmiana kryteriów selekcji podstawowej. VI. Próby prognozy dynamiki typów uczestnictwa.