INDEKS AUTORSKI

Aleksander Ochocki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Marksowskiej koncepcji alienacji estetycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 271-288, 1965. Ochocki, Aleksander.

# estetyka # alienacja # MARX, Karl #

Refleksje nad zagadnieniem pracy w marksistowskiej filozofii człowieka. em>Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 105-126, 1969.

# MARX, Karl # praca # alienacja # komunizm #
TREŚĆ. * "Maksymalistyczna" i "realistyczna" tendencja w twórczości Marksa. * Marksowskie charakterystyki pracy w warunkach kapitalistycznych. * Marksowskie koncepcje pracy w komunizmie. * O marksowskiej koncepcji alienacji. Próba ukazania układów odniesienia.

z: Sarnowski, Stefan. Problemy nauczania filozofii marksistowskiej. Spotkanie w Szklarskiej Porębie. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-239, 1970.

Nauka i polityka. W sprawie uprawiania marksistowskiej teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1970.

# LENIN, Iljicz Władimir # marksizm # ideologia # filozofia a polityka #

"Bezlitosne myślenie" i proletariat. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-66, 1971.

# teoria a praktyka # proletariat # materializm historyczny #
TREŚĆ. (A) Pauper i proletariusz. (B) "Bezlitosne myślenie" i perspektywa przeobrażeń dziejowych. (C) Teoria i praktyka. (D) Teoretycy a rzeczywistość społeczna. (E) O źródłach teorii marksowskiej.

Powstanie i rozwój realnego humanizmu Karola Marksa - walka z alienacją. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-51, 1973.

# humanizm # MARX, Karl # alienacja #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest wczesny okres rozwoju myśli marksowskiej - do Ideologii niemieckiej włącznie. Jest to okres bogaty i burzliwy, dlatego też niniejsze omówienie jest niepełne i ma charakter wybiórczy ze względu na akcentowanie pewnych tylko wątków charakterystycznych dla tego etapu. Użyte w tytule wyrażenie "humanizm realny" określać ma tonację i kierunek ewolucji, a że odnosi się ono do konkretnej fazy rozwoju poglądów Marksa, przeto pełni zarazem funkcję ograniczenia tematycznego, nie zaś wyłącznie zakresowego. Humanizmu marksowskiego nie można bowiem zredukować do zawartości prac młodzieńczych, przeciwnie - rozwijał się on i konkretyzował w pracach późniejszych, tam tez osiągnął swój właściwy wyraz. Ponieważ prace młodzieńcze Marksa stanowią tylko ogniwo w konkretnym łańcuchu rozwojowym, toteż artykuł nie zawiera prezentacji humanizmu marksowskiego w jego skończonym (dojrzałym) kształcie. Zarys późniejszej ewolucji próbowałem przedstawić w "Studiach Filozoficznych" nr 4/1971 oraz w wydaniu specjalnym "SF" pt. Humanizm socjalistyczny.

O roli przemocy - dialektyka i historia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-59, 1973.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # przemoc # dialektyka # historia #
TREŚĆ. 1. Sprzeczność heglowska - "poezja i proza". 2. Dygresja o systemie i metodzie. 3. W stronę "komunizmu" regresywnego - wojna jako sposób restytuowania sprzeczności organicznej. 4. Dwa typy rozwoju historycznego - dwa modele dialektyki. 5. Dialektyka filozofii czyli Hegel w skórze Saint-Simona. 6. Św. Jerzy zwycięża smoka albo triumf filozofii nad historią.

Marks: łagodna ekonomia praktyczna i brutalna historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-52, 1974. Ochocki, Aleksander.

# MARX, Karl # ekonomia # rozwój społeczny # dialektyka #
TREŚĆ. 1. "Praca wojenna" jako integralny element rozwoju społeczno-ekonomicznego. 2. Łagodna ekonomia polityczna i brutalna historia. 3. Dialektyka epoki i dialektyka epok. 4. Dialektyka negatywności: poezja i proza. 5. Dialektyka negatywności - wojna i rewolucja.

HHic rhodus… W kręgu "świadomości uczciwej". Studia Filozoficzne/em>, nr 12, 107-116, 1981.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # filozofia # świadomość # marksizm #

Marks pojutrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 85-94, 1985.

# MARX, Karl # komunizm # rozwój społeczny #

Marks a teoria realnego socjalizmu. Colloquia Communia,, 2-3(25-26), 259-270, 1986.

# MARX, Karl # socjalizm #/p>