INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Ochocki (1924-1983)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dyskusja o stosunku filozofii do nauk przyrodniczych. [Rec. debaty toczonej w NRD]. Studia Filozoficzne, nr 1, 265-271, 1967.

Spór o rację bytu i przedmiot filozofii w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1967.

# filozofia sowiecka # marksizm # mechanicyzm # dialektyka #
TREŚĆ. 1. Krytyka racji bytu filozofii. 2. Spór "dialektyków" z "mechanicystami". 3. Ocena sporu "dialektyków" z "mechanicystami" w literaturze radzieckiej lat trzydziestych.

Humanizm i naturalizm w dziejach filozofii marksistowskiej. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 127-149, 1969.

# humanizm # naturalizm # marksizm # rewizjonizm #
TREŚĆ. * Antropologiczna i scjentystyczna wizja marksizmu. * Narodziny marksistowskiej filozofii. * Narodziny filozoficznego rewizjonizmu. * Plechanow - rzekomy mechanicysta. * W. Lenin: rola przyrodoznawstwa i zasada humanizmu. "Proletkult" w filozofii: "dialektycy" i "mechanicyści". * Humanizm przeciwko naturalizmowi: A Łunaczarski. * Humanizm antymaterialistyczny: G. Lukacs i K. Korsch. Ich krytycy. * J. Stanin i jego uproszczone pojmowanie filozofii. * Antropologiczny i scjentystyczny rewizjonizm w Polsce.

Uwagi o filozofii marksistowskiej (W związku z artykułem Jana Szewczyka "O istocie marksistowskiej filozofii"). Studia Filozoficzne, nr 4, 141-145, 1969.

# marksizm #

Dzieje filozofii marksistowskiej w ZSRR na łamach radzieckich pism filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 181-185, 1968.

Dyskusja o roli praktyki społecznej w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-158, 1969.

Losy historyczne dorobku filozoficznego W. I. Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 123-137, 1970.

# LENIN, Iljicz Władimir # marksizm-leninizm # rewizjonizm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. 1. Geneza i sens leninizmu w filozofii. 2. Krytyka leninizmu przez burżuazyjnych marksologów i współczesnych rewizjonistów. 3. Aktualność idei filozoficznych W. I. Lenina.

Z dziejów filozofii marksistowskiej w ZSRR. [Rec. Deborin, A. M. Filozofia i polityka]. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-217, 1970.

Lenin jako filozof. [Rec. Lenin kak fiłosof. Rozental, M. M. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-184, 1971.

Rozwój filozofii marksistowskiej w ZSRR. [Rec. Istoria fiłosofii, t. VI. Istoria fiłosofii w SSSR, t. III.]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 265-268, 1972.

Filozofia marksistowska a walka o pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 88-90, 1972.

# pokój # wojna # marksizm #

Spór o György Lukácsa. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 95-104, 1972.

# LUKÁCS, György # marksizm #

Z dziejów dialektyki marksistowskiej. (Historia i współczesność). Studia Filozoficzne, nr 6, 113-127, 1973.

# dialektyka # marksizm #
TREŚĆ. * Wstęp. I. Uwagi o dialektyce w twórczości klasyków marksizmu-leninizmu. II. Spory o dialektykę w dziejach marksizmu. 1. E. Bernstein i Druga Międzynarodówka. 2. W. I. Lenin. 3. Spór dialektyków z mechanicystami. 4. G. Lukács. 5. A. Gramsci. III. Współcześni przeciwnicy dialektyki marksistowskiej. IV. O dalszy rozwój dialektyki marksistowskiej.

Problem etyki w radzieckich dyskusjach filozoficznych lat dwudziestych. Etyka, t. 13, 133-149, 1974. Ochocki, Kazimierz.

# filozofia sowiecka # etyka marksistowska #
TREŚĆ. (A) Ogólna charakterystyka sytuacji w dziedzinie filozofii. (B) Spór o marksistowską myśl etyczną. (C) O dalszy rozwój moralności komunistycznej i marksistowskiej etyki.

Przyszłość filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-136, 1974.

# filozofia # walka ideologiczna # społeczna rola filozofii # filozofia a nauka #
TREŚĆ. 1. Walka ideologiczna a możliwość współpracy filozofów. 2. Możliwości prognozowania przyszłości filozofii. 3. Filozofia i postęp społeczny. 4. Filozofia i rozwój nauki. 5. Zakończenie.

Etyka w ZSRR. [Rec. Charczew, A. G. i Jakowlew, B. D. Oczerki istorii marksistsko-leninskoj etiki w SSSR]. Etyka, t. 13, 247-249, 1974.

Etyka z Związku Radzieckim w oczach zachodnioniemieckiego sowietologa. [Rec. Ehlen, Peter. Die philosophische Ethik in der Sowjetunion]. Etyka, t. 14, 316-318, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Spór o György Lukacsa. Studia Filozoficzne, nr 8, 99-105, 1975.

# LUKÁCS, György # historia # marksizm #

Uwagi o "Studiach Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 10-11, 91-96, 1975.

# filozofia polska - kronika # marksizm #
TEZA: Chodzi więc o możliwie najszerszy "filozoficzny odzew" na węzłowe problemy polityki naszej partii na łamach "Studiów Filozoficznych".

Filozofia radziecka a sowietologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-17, 1978.

# filozofia sowiecka # walka ideologiczna # sowietologia #
TREŚĆ. 1. W poszukiwaniu naukowych uzasadnień. 2. Kierunki i argumentacje krytyki sowietologicznej. 3. Sowietologia i współczesna walka idei.

Problem wojny i pokoju we współczesnej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 125-137, 1981.

# wojna # pokój # filozofia współczesna # filozofia polityki #
TREŚĆ. 1. Geneza i istota wojen. 2. Orientacje filozoficznej i pokojowe współistnienie. 3. Spór istotę wojny nuklearnej.

Karol Marks i marksologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1983.

# MARX, Karl # marksizm #
TREŚĆ. 1. Marksizm w świecie współczesnym. 2. Marksologiczna interpretacja Marksa.


Wspomnienie o Kazimierzu Ochockim. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 329-332, 1983. Rosa, Ryszard.