INDEKS AUTORSKI

Paweł Okołowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Mistyka i metafizyka Wittgensteina. [Rec. Sady, Wojciech. "Wprowadzenie"]. Edukacja Filozoficzna, t. 21, 309-315, 1996.

Spór o Wittgensteina. [Polemika z: Sady, Wojciech. O recenzenckich zmyśleniach Pawła Okołowskiego]. Edukacja Filozoficzna, t. 22, 147-148, 1996.