INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Okopień


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy Ingarden jest fenomenologiem? Studia Filozoficzne, nr 5, 119-129, 1989. Okopień, Krzysztof.

# INGARDEN, Roman # fenomenologia # ontologia #
TREŚĆ. Artykuł jest częścią większej całości, poświęconej krytyce ontologii Ingardena jako pewnej formy nie tylko pre-fenomenologicznego, ale pre-transcendentelnego, ogólniej mówiąc: przed-krytycznego myślenia. Dokonany przez Ingardena-ontologa zabieg programowej izolacji od faktów świata, życia i dziejów skłania bowiem do Kantowskiego pytania: jak jest w ogóle możliwa pojęciowo-werbalna praktyka ontologii w jej tak radykalnej autonomii? Ingarden - ostatni z wielkich filozofów naiwnych - pozostawia wolne pole tego rodzaju krytycznym pytaniom, ponieważ sam nie zastanawia się nad mechanizmem swego mówienia, a więc tylko dlatego może mówić o tym, o czym mówi, że nie mówi o tym, co naprawdę robi.