INDEKS AUTORSKI

Maria Oleś


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Oleś, Piotr. Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. Rogersa. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 141-161, 1981.

# wartość # osobowość # psychologia humanistyczna #
TREŚĆ. 1. Rozumienie wartości w koncepcjach A. H. Maslowa i C. Rogersa. 2. Geneza systemu wartości i osobowości. 3. Rola systemu wartości w rozwoju i funkcjonowaniu dojrzałej osobowości. 4. Interpretacja zjawisk patologii w aspekcie wartości.