INDEKS AUTORSKI

Barbara Olszewska-Dioniziak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kultura i komunikowanie. Studia Filozoficzne, nr 8, 87-101, 1988. Olszewska-Dyoniziak, Barbara .

# antropologia społeczna # komunikowania się # kultura # LEACH, Edmund # LÉVI-STRAUSS, Claude #
ABSTRAKT. Zadaniem tekstu jest przedstawienie zasadniczych tez neostrukturalizmu brytyjskiego w ujęciu Edmunda Leacha, na tle krytycznego omówienia poglądów Lévi-Straussa. Edmund Leach jest w chwili obecnej jednym z czołowych brytyjskich antropologów społecznych, znany jest zwłaszcza jako kontynuator i interpretator tez Lévi-Straussa w anglojęzycznym środowisku naukowym. Jego książka "Culture and Communication", której zasadnicze tezy prezentujemy w drugiej części artykułu stanowi interesujące i z talentem napisane wprowadzenie w reguły analizy strukturalnej.