INDEKS AUTORSKI

Eugeniusz Olszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O roli techniki w cywilizacji współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-55, 1970.

# filozofia kultury # technika # cywilizacja współczesna # rewolucja naukowo-techniczna #
TREŚĆ. (A) Technika a nauka. (B) Technika a sztuka. (C) Technika a osobowość ludzka. (D) Technika a kształcenie.

Kopernik a cywilizacja XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-38, 1973.

# KOPERNIK, Mikołaj # historia idei #

z: Zacher, Lech. Olszewski, Eugeniusz. Człowiek - nauka - technika. [Rec. Czełowiek - nauka - technika. (Opyt marksistskogo analiza nauczno-tiechniczeskoj riewolucii) i wyd. ang. Man, Science, Technology. A Marxist analysis of the Scientific and Technological Revolution]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-209, 1974.

Podsumowanie drugiego dnia dyskusji. [AGH, Kraków, 25-26.04.1974]. Studia Filozoficzne, nr 12, 107-110, 1974.

# rewolucja naukowo-techniczna #

Technika - praca - człowiek. Studia Filozoficzne, nr 6, 15-26, 1975. Olszewski, Eugeniusz.

# technika # człowieczeństwo # praca #

O społecznych i praktycznych poglądach i działalności Alberta Einsteina. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 89-96, 1980.

# EINSTEIN, Albert #