INDEKS AUTORSKI

Ewa Orłowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logiki programów. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 17-25, 1982/83.

# logika # informatyka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Pojęcie programu. 3. Własności programów. 4. Logika algorytmiczna. 5. Logika dynamiczna. 6. Semantyka obliczeniowa. 7. Kierunki rozwoju logik programów.

Logika Montague - semantyka języka naturalnego. Orłowska, Ewa.

# MONTAGUE, Richard # semantyka logiczna # język naturalny #
TREŚĆ. Wstęp. 2. Język logiki IL. 3. Semantyka języka logiki IL. 4. Kategorie syntaktyczne. 5. Tłumaczenie języka naturalnego na język IL.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 379-381, 1986. Orłowska, Ewa.

# filozofia polska # autobiogram #

Formalne aspekty analizy pojęć. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 195-307, 1988.

# pojęcie # teoria mnogości #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Nieodróżnialność. 3. Względna definiowalność zbiorów obiektów. 4. Uczenie się intensji pojęć. 5. Uczenie się ekstensji pojęć. 6. Język formalny analizy pojęć. 7. Podsumowanie.