INDEKS AUTORSKI

Bogdan Owczarek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Praca, komunikacja, defetyszyzacja. (Ku Marksowskiej koncepcji pracy artystycznej). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 17-44, 1982. Owczarek, Bogdan.

# marksizm # praca # filozofia sztuki # literatura #