INDEKS AUTORSKI

Jan Ożarowski (1918-1988)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metoda transcendentalna a problem poznania syntetycznego w szkole marburskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 141-168, 1959.

# neokantyzm # metoda transcedentalna # poznanie # idealizm krytyczny #

"Natorp - filozof konsekwencji" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 131-149. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# NATORP, Paul #
TREŚĆ. (A) "Antydogmatyzm". (B) Likwidacja dualizmu myśli i bytu. (C) Problem indywidualnej świadomości. (D) Teoria, praktyka oraz inne kierunki obiektywizacyjne.

Ujawnianie bytu w państwie. (Ontologia i polityka Martina Heideggera). Studia Filozoficzne, nr 4, 87-100, 1971. Ożarowski, Jan.

# HEIDEGGER, Martin # ontologia # państwo # filozofia a polityka #
TREŚĆ. (A) Powrót do rzeczy samych. (B) Nauka o bycie. (C) Krytyka metafizyki. (D) Heideggerowska nauka o prawdzie. (E) Nauka o historii. (F) Nauka o państwie. (G) Etyczne i inne praktyczne konsekwencje absolutyzacji bytu. (H) Zmienne podobieństwa i różnice między naukami Hegla i Heideggera w omawianym aspekcie.

"Archiv für Geschichte der Philosophie" w 1971 [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-206, 1973.

Na marginesie książki "Byt i wartość". [Rec. Zwoliński, Zbigniew. Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna]. Studia Filozoficzne, nr 12, 95-103, 1976.

Radykalny antykonstrukcjonizm M. Heideggera a marksowska nauka o "stronie czynnej". Studia Filozoficzne, nr 3, 95-107, 1983.

# HEIDEGGER, Martin # MARX, Karl # praktyka #

Poznanie naukowe i poznanie hermeneutyczne. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 189-195, 1991. Ożarowski, Jan.

# poznanie naukowe # hermeneutyka #


Jan Ożarowski (1918-1988). Studia Filozoficzne, nr 11, 223, 1988. Mackiewicz, Witold.