INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Paczkowska-Łagowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z Ingardenowskich sporów o teorię przedmiotu. Analiza krytyczna uwag Ingardena wobec teorii przedmiotu K. Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 27-33, 1976. Paczkowska, Elżbieta.

# INGARDEN, Roman # przedmiot # TWARDOWSKI, Kazimierz # intencjonalność #

Dilthey i upadek wiary w rozum. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 265-270, 1983. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta.

# DILTHEY, Wilhelm # rozum #
ABSTRAKT. W nurcie filozofii życia pojęcie życia przeciwstawia się pojęciu rozumu. O osobliwości historycznej filozofii życia Diltheya decyduje fakt, że myśliciel ten przeciwstawiając rozum życiu poszukiwał go przecież. Należy zatem zbadać, jak pojętemu rozumowi życie zostaje przeciwstawione, a z jakim jest zgodne. Przedmiotem komunikatu jest przeprowadzenie rozróżnienia i udokumentowanie go. Dochodzimy do wniosku, że u Diltheya nie mamy do czynienia z "demaskacją" rozumu przez życie, lecz z krytyką rozumu w ujęciu dawnej metafizyki racjonalistycznej.