INDEKS AUTORSKI

Ryszard Palacz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia i mapy. [Rec. Holzamer, Karl. Philosophie - Einführung in die Welt des Denkens]. Studia Filozoficzne, nr 3, 300-301, 1962.

"Jana z Salisbury koncepcja wolności teokratycznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 135-147, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # JAN z Salisbury # teokracja # kościół a państwo #

"Atomizm społeczny Wilhelma Ockhama" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 159-174, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # OCKHAM, Wilhelm # nominalizm # jednostka a społeczeństwo #

Abelard. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Palacz, Ryszard.

# ABÉLARD, Pierre # scholastyka # uniwersalia # sermonizm # religia a filozofia #
TREŚĆ. I. Stulecie. II. Niedole Piotra Abelarda i Heloizy. III. Dzieło. 1. Logika. 2. Wiara i rozum. 3. Etyka. 4. Szkoła Piotra Abelarda. 5. Zakończenie. 6. Bibliografia.
WYBÓR PISM. 1. List pierwszy Heloizy do Abelarda. 2. List drugi Heloizy do Abelarda. 3. O mowie. 4. O znaczeniu. 5. Wstęp do "Tak i nie". 6. "Dialog między Żydem, Filozofem a Chrześcijaninem. 7. Berengara nauczyciela "Apologia".

Polskie tłumaczenie "Fizyki" Arystotelesa. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 224-229, 1969.

Przeszłość i przyszłość badań nad polską filozofią średniowieczną w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 2, 214-222, 1969.

Kopernik jako filozof. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 87-103, 1973.

# KOPERNIK, Mikołaj #

X Międzynarodowy Kongres Heglowski. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-185, 1975.

Wschód i Zachód. [Rec. Czałojan, W. K. Wostok i Zapad. Priemstwiennost' w fiłosofii anticznogo i sriedniowiekowo obszczestwa]. Studia Filozoficzne, nr 2, 230-233, 1976.

# filozofia starożytna # filozofia średniowieczna #

Z tradycji nominalistycznych sporów o uniwersalia: Wilhelm Ockham i Jan Buridan. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-198, 1976. Palacz, Ryszard.

# uniwersalia # BURIDAN, Jean # OCKHAM, Wilhelm # nominalizm #

Dzieło poświęcone W. Heisenbergowi. [Rec. Denken und Umdenken. Zu Werk und Wirkung von Werner Heisenberg. Pfeiffer, Heinrich (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-164, 1978.

Humanizm i osobliwości nauczania filozofii w Polsce w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-171, 1979.

# humanizm # nauczanie filozofii # filozofia polska # renesans #

Jeszcze raz o mediocentryzmie. [Polemika z: Kasia, Andrzej. O genezie pojęcia średniowiecze. Kasia, Andrzej. Mediocentryzm katolicki]. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-129, 1980.

# mediocentryzm # średniowiecze # renesans #

Filozofia XX wieku. [Rec. Filozofia wieku dwudziestego. Lipiec, Józef (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 197-200, 1984.