INDEKS AUTORSKI

Stefan Pałczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rodzaje twierdzeń w tekście naukowym a ustalanie znaczenia istotnych terminów tekstu. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1981. Pałczyński, Stefan.

# definiowanie # analiza logiczna # znaczenie / sens # język nauki #
ABSTRAKT. W artykule wprowadzam pojęcie definicji jawnej i rozróżniam najważniejsze rodzaje twierdzeń występujące w tekstach naukowych, a następnie rozważam rolę jawnych definicji i pozostałych twierdzeń w procesie ustalania znaczenia istotnych terminów tekstu. W końcowej części artykułu zajmuję się zagadnieniem sposobu wyróżniania twierdzeń znaczeniowo istotnych i posługując się przykładem wskazuję możliwość wyróżnienia twierdzeń wyznaczających znaczenie pewnego istotnego terminu nie posiadającego w tekście jawnej definicji.