INDEKS AUTORSKI

Lidia Panasiuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Funkcja Absolutu w filozofii Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 59-80, 1977. Panasiuk, Lidia.

# MARCEL, Gabriel # Absolut # ja-ty # egzystencjalizm #
TREŚĆ. 1. Ludzka egzystencja i jej korelat. (a) Przeżycie swego "ja" i przeżycie przygodności egzystencji. (b) Postulat Absolutu. 2. Bóg jako stały korelat ludzkiego działania. (a) Transcendentalny fundament rozwoju człowieka. (b) Rola wierności w tworzeniu się relacji międzyosobowej - wiara. (c) Nadzieja warunkiem odkrycia rzeczywistości wiecznej. (d) Miłość - przekształcenie relacji "ja"-"on", otwarcie się na "ty". (e) Inne formy duchowej aktywności człowieka. * Zakończenie.