INDEKS AUTORSKI

Zdzisław PAPIERKOWSKI (1903-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kryteriologiczne i metodologiczne uwagi na temat pojęcia "przestępstwa", oraz "czynu zabronionego pod groźbą kary". Roczniki Filozoficzne, 5(4), 173-234, 1955/1957. Papierkowski, Zdzisław.

# filozofia prawa # prawo karne # wina #