INDEKS AUTORSKI

Andrzej Papuziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Poszukiwania filozofii chrześcijańskiej: koncepcja czynu Karola Wojtyły. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 289-297, 1986. Papuziński, Andrzej.

# WOJTYŁA, Karol # czyn # subiektywizm # szczęście #
TREŚĆ. 1. Źródła i motywy. 2. U podstaw metody: subiektywizm. 3. Czyn i szczęście. 4. Podsumowanie.

W. Jamesa koncepcja religii. Między Pascalem a Kantem. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1987.

# JAMES, William # filozofia religii # psychologizm # prawda #
TREŚĆ. 1. Teoretyczne zapośredniczenia. 2. W perspektywie psychologizmu. 3. Prawda jako rodzaj prognoz samospełniających się. 4. Osiągnięcia pragmatyzmu.

Etyka chrześcijańska w schematach antropologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-92, 1988. Papuziński, Andrzej.

# etyka katolicka # antropologia # grzech # prawo naturalne #
ABSTRAKT. W artykule zostały poruszone kwestie zmian zachodzących obecnie w etyce katolickiej. Wpływ antropologii na etykę został omówiony najszerzej. Poza tym artykuł traktuje o następujących zagadnieniach szczegółowych, ujętych z perspektywy oddziaływania antropologii: przyczyny omawianego kierunku modyfikacji, zmiany w zakresie teorii prawa naturalnego, interpretacji objawienia, grzechu, wartości osobowych.

Tomistyczna historia idei filozoficznych. [Rec. Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich]. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-211, 1988.