INDEKS AUTORSKI

Ryszard Paradowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Paradowska, Wiera. Filozoficzne i ideologiczne aspekty pojęcia pracy. Colloquia Communia, 1(18), 141-148, 1985.

# praca # ideologia #

Abramowskiego projekt systemu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-99, 1988.

# ABRAMOWSKI, Edward # metafizyka # ja # noumen #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest próbie stworzenia systemu metafizyki z uwzględnieniem Kantowskiego doświadczenia filozoficznego, zwłaszcza potrójnej przesłanki Kantowskiej, polegającej na wyodrębnieniu noumenu, zjawiska i ja filozofującego. W szczególności analizie poddane zostało rozumienie przez Abramowskiego relacji między ja i noumenem, które raz jest gnoseologiczne, innym razem wykracza poza ramy gnoseologizmu. Zwrócono uwagę na konsekwencje kategorii "świadomości agnostycznej" dla kwestii powodzenia bądź niepowodzenia zamysłu stworzenia nowej metafizyki. Stwierdzono, że radykalne przeciwstawianie intelektu i doświadczenia agnostycznego uniemożliwiło skonstruowanie metafizyki dialektycznej, a wizja totalnego podmiotu ludzkiego doprowadziła -wbrew przesłankom Kantowskim i etycznie ugruntowanym intencjom Abramowskiego - do skonstruowania podstawowej relacji metafizycznej jako relacji panowania.

Edwarda Abramowskiego poszukiwanie absolutu. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-117, 1989. Paradowski, Ryszard.

# ABRAMOWSKI, Edward # absolut # braterstwo # nadczłowiek #
TREŚĆ. W artykule pokazany został rozwój koncepcji absolutu w myśli Abramowskiego od dialektyki wolności i zespolenia, zapośredniczonych przez ideał braterstwa, do koncepcji nadczłowieka jako absolutnego podmiotu i pełnego szczęścia ludzkości w pozbawionym konfliktów Królestwie Bożym.

Filozofia socjalizmu bezpaństwowego Edwarda Abramowskiego. Colloquia Communia, 2(43), 129-145, 1989. Paradowski, Ryszard.

# ABRAMOWSKI, Edward # socjalizm #