INDEKS AUTORSKI

Jacek Paśniczek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-41, 1984.

# MEINONG, Alexius # INGARDEN, Roman # przedmiot # przedmiot intencjonalny #
ABSTRAKT. Jedną z kluczowych charakterystyka przedmiotów nieistniejących jest ich podwójna struktura predykacji. Struktura ta daje się łatwo uchwycić, gdy rozważamy przedmioty fikcyjne. Odróżniamy własności, które są intencjonalnie przypisane tym przedmiotom, od własności posiadanych przez nie jako przedmioty fikcyjne. Celem artykułu jest porównanie i krytyczne rozwinięcie poglądów Meinonga i Ingardena na kwestię podwójnej struktury predykacji. W konkluzji stwierdza się, że wyjaśnienie teoretyczne podane przez Ingardena jest bardziej przekonujące, ogólniejsze i rokujące szersze perspektywy badań ontologicznych przedmiotów nieistniejących niż proponowane przez Meinonga.

O przedmiotach nieistniejących. [Rec. Parsons, Terence. Nonexistent Objects]. Studia Filozoficzne, nr 4, 207-211, 1984. Paśniczek, Jacek.

O przedmiotach sprzecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 51-57, 1984.

# przedmiot # sprzeczność # semantyka logiczna # deskrypcja #

Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjonalności Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-32, 1987.

# HUSSERL, Edmund # intencjonalność # noemat # BRENTANO, Franz #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia dwie koncepcje intencjonalności, jakie mogą być rozwinięciem słynnej tezy Brentany. Teorie te odpowiadają dwóm możliwym sposobom rozumienia koncepcji intencjonalności Husserla (odpowiednio sposobowi Gurwitscha i Follesdala). Autor twierdzi, ze obie teorie, a tym samym obie interpretacje poglądów Husserla, są zasadniczo zgodne, jeśli przyjmiemy i właściwie zrozumiemy pojęcie noematu.

Meinongowska logika fikcji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 207-223, 1988. Paśniczek, Jacek.

# MEINONG, Alexius # fikcja # logika #
TREŚĆ. Podstawy logiki przedmiotów meinongowskich a przedmioty fikcyjne. 2. Własności złożone i dedukcyjna domkniętość przedmiotów. 3. Podwójna struktura przedmiotów świadomości i związane z nią paradoksy. 4. Logika światów fikcyjnych.