INDEKS AUTORSKI

Adam Paszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozwój pojęcia gatunku w biologii. Znak, nr 115, 19-30, 1964.

# biologia # gatunek #

Rola biologii w integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-63, 1974. Paszewski, Adam.

# biologia # integracja nauk #
TREŚĆ. 1. Próba definicji pewnych pojęć. 2. Uwagi o procesie integracji dezintegracji w naukach biologicznych. 3. Jaka jest rola biologii w integracji innych nauk? 4. Podsumowanie.