INDEKS AUTORSKI

Wojciech Patyna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria wiedzy Fryderyka Nietzschego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 79-105, 1988. Patyna, Wojciech.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # epistemologia # metafizyka # prawda #
TREŚĆ. 1. Krytyka metafizyki: niemożliwość ontologii. 2. Wiedza jako interpretacja. 3. Prawda jako kategoria społeczna. 4. Pojęcie życia.