INDEKS AUTORSKI

Adam Pawlak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasada komplementarności i jej znaczenie w filozofii. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 135-148, 1973.

# fizyka # filozofia a nauka # BOHR, Niels #

Jedność materialna świata. [Rec. Gribanow, D. P. Materialnoje jedinstwo mira w swietie sowremiennoj fiziki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-222, 1973.

z: Matwiejew, M. N. Znaczenie kategorii  samoruchu w strukturze sprzeczności dialektycznych. [Rec. Wiakkieriew, F. F. Problema samodwiżenija w materialisticzeskoj dialektikie]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-202, 1973.

Problem materialnej jedności świata w świetle dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-97, 1974. Pawlak, Adam.

# jedność świata # materializm dialektyczny #
TREŚĆ. Niniejszy artykuł jest próbą wykazania, że jedność świata polega na jego materialności. Atoli sens tej tezy zmienia się i pogłębia w miarę rozwoju badań nad strukturą materii. Na tle tych badań rozpatrzymy najczęściej spotykane modele materialnej jedności świata oraz omówimy ich związek z dialektyką marksistowską.

Metodologiczne problemy współczesnej nauki. [Rec. Zotow, A. N. Struktura naucznogo myszlenija]. Studia Filozoficzne, nr 8, 172-176, 1974. Pawlak, Adam.

z: Wojewódzki, Tadeusz. Rola fizyki i nauk technicznych w procesie syntezy wiedzy naukowej. [Rec. Sintiez sowriemiennogo naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-131, 1974. Pawlak, Adam i Wojewódzki, Tadeusz.