INDEKS AUTORSKI

Wojciech Pawlik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O sposobach uprawiania refleksji normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-80, 1988. Pawlik, Wojciech.

# norma # prawo # moralność # etnometodologia #
ABSTRAKT. Problematyka systemów normatywnych: moralnych, prawnych, językowych etc. Podejmowana jest najczęściej przez poszczególne dyscypliny naukowe jako fragment wiedzy filozoficznej, prawniczej, językoznawczej itd., znacznie rzadziej zaś - jako ta część refleksji o świecie społecznym, która zasługuje na interdyscyplinarne ujęcie. Przekonanie o potrzebie rozwijania interdyscyplinarnego podejścia w badaniu zjawisk normatywnych ugruntowane jest przez dające się zauważyć podobieństwa (przy istnieniu oczywistych różnic) refleksji normatywne rozwijanej w ramach tych nauk, jak tez znaczący dorobek etnometodologii w tym zakresie, poszukującej wspólnego paradygmatu analizy zjawisk normatywnych w życiu społecznym. Kontekstowa (indeksykalna) koncepcja wypowiedzi normatywnej nie jest jednak - jak zauważają zwolennicy etnometodologii - odkryciem tej orientacji socjologicznej, ale ma swe antecedencje w refleksji prawnej i metaetycznej. Dorobek ten i jego przydatność dla refleksji socjologicznej nad normatywnością życia społecznego postaramy się w skrócie zaprezentować.