INDEKS AUTORSKI

Jerzy Pawłowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Croce, Benedetto. Zarys estetyki]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 168-170, 1962.

Problemy metodologiczne estetycznej teorii Freuda. Studia Estetyczne, t. 1, 119-130, 1964.

# metodologia estetyki # FREUD, Siegmund # psychologia sztuki # twórczość / kreatywność #

N. O. Browna próba psychoanalitycznej historiozofii i teorii sztuki. [Rec. Brown, Norman O. Life against Death. The Psychoanalytic Meaning of History]. Studia Estetyczne, t. 1, 352-354, 1964. Pawłowski, Jerzy.

# sztuka # psychoanaliza #