INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Pawłowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-58, 1989. Pawłowski, Kazimierz.

# EPIKUR z Samos # antropologia filozoficzna # teologia # soteriologia #
TREŚĆ. Filozofia Epikura odgrywała w jego czasach rolę zbawczego posłannictwa - zbawczego, bo wybawiającego adeptów tej filozofii od urojeń i złudzeń na tle przekonań religijnych i społecznych. Pozytywny aspekt tej zbawczej misji wypełniała "dobra nowina", ofiarująca ludziom sposób na odzyskanie szczęścia utraconego wskutek wychowania według złego modelu osobowości. Filozofia Epikura funkcjonowała w trzech sferach: teoretycznej, praktyczno-etycznej i duchowej. Była alternatywna nie tylko wobec rozwiązań klasycznej filozofii pitagorejsko-platońskiej, lecz również wobec propozycji soteryjnych kultów misteryjnych.