INDEKS AUTORSKI

Maria Pędziwiatr


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Myśl filozoficzna radzieckiego Tadżykistanu. Studia Filozoficzne, nr 11, 181-186, 1980. Pędziwiatr, Maria.

# filozofia sowiecka # marksizm #
ABSTRAKT. Publikacja ta została opracowana na podstawie artykułu Gajora Aszurowa umieszczonego w: "Izwiestija Akademia Nauk Tadżykskoj SSR. Otdielenije Obszczestwiennych Nauk", Duszanbe 1979, nr 2. Numer ten został wydany z okazji zjazdu filozoficznego, który odbył się w Duszanbe w maju 1979 r. w ramach obchodów przypadającego w 1980 r. 1000-lecia urodzin Awicenny (Ibn Siny). Artykuł miał na celu zapoznanie uczestników zjazdu z zasadniczymi kierunkami filozoficznych badań w Tadżykistanie. Prezentuje on dorobek naukowy obejmujący następujące grupy zagadnień: historię myśli filozoficznej i społeczno-politycznej, materializm historyczny i dialektyczny, naukowy komunizm i ateizm.