INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Perz SJ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

U podstaw poglądów etycznych Czesława Znamierowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 135-164, 1966. Perz, Zygmunt.

# ZNAMIEROWSKI, Czesław # etyka # życzliwość # emocja #
TREŚĆ. Wstęp. I. Koncepcja życia psychicznego. II. Społeczne podstawy emocjonalne. III. Życzliwość powszechna. IV. Życiowa wartość życzliwości powszechnej. V. Życzliwość powszechna a religia. VI. Uwagi końcowe.

Dziedzina wartości moralnych w ujęciu Czesława Znamierowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-197, 1966. Perz, Zygmunt.

# ZNAMIEROWSKI, Czesław # dobro moralne # moralność #
TREŚĆ. I. Pojęcie człowieka dobrego. II. Zagadnienie dobra moralnego. III. Koncepcja moralności. IV. Ocena koncepcji moralności.

Refleksje nad "Medytacjami o życiu godziwym". [Rec. Kotarbiński, Tadeusz. Medytacje o życiu godziwym]. Znak, nr 150, 1540-1547, 1966.