INDEKS AUTORSKI

Sebastian PETRYCY z Pilzna (1554-1626)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp); (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1956.

# ARYSTOTELES # ekonomika # filozofia polityki # rzeczpospolita # demokracja # wychowanie #
TREŚĆ. I. Przedmowa literackiego wydawcy wyboru "Przydatków do Ekonomiki Arystotelesowej" Sebastiana Petryckiego; 5-10. II. Przydatki do Ekonomiki Arystotelesowej. 1. Przydatek do dwojga ksiąg Ekonomiki Arystotelesowej, to jest rządu domowego dołożniejsze nauki. 2. O rządzie ojcowskim. 3. O pańskim rządzie. 4. O majętności gospodarskiej. 5. Dodatek. III. Przydatki do Polityki Arystotelesowej. 1. Przydatek do pierwszych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 2. Przydatek do wtórych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 3. Przydatek do trzecich ksiąg Polityki Arystotelesowej. 4. Przydatek do czwartych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 5. Przydatek do piątych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 6. Przydatek do szóstych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 7. Przydatek do siódmych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 8. Przydatek do ósmych ksiąg Polityki Arystotelesowej. 9. Przydatek do óśmi ksiąg Polityki Arystotelesowej. 10. Dodatek.

Przydatki do Etyki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa, PWN, 1956.

# ARYSTOTELES # etyka # dobro # szczęście # cnota # wolność # sprawiedliwość #
TREŚĆ. Przedmowa literackiego wydawcy, 3-13. 1. Przydatek do pierwszych ksiąg Etyki Arystotelesowej. 2. Przydatek do wtórych ksiąg Etyki Arystotelesowej. 3. Przydatek do trzecich ksiąg Etyki Arystotelesowej. 4. Przydatek do czwartych ksiąg Etyki Arystotelesowej. 5. Przydatek do piątych ksiąg Etyki Arystotelesowej. 6. Dodatek.