INDEKS AUTORSKI

Danuta Petsch


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962. Petsch, Danuta.

# MORE, Thomas; Tomasz Morus # utopia # humanizm # renesans # filozofia polityki #
TREŚĆ. I. Przedmowa. II. Ojczyzna Tomasza More’a. III. Renesans i katoliccy reformatorzy kościoła. IV. Młodość Tomasza More’a. V. Tomasz More, wybitny humanista europejski. VI. Początki działalności politycznej More’a. VII. Poglądy pedagogiczne More’a w praktyce jego "szkoły". VIII. Kariera dworska More’a. IX. Utopia Tomasza More’a. 1. Wprowadzenie. 2. Demokracja w Utopii. X. Tomasz More kanclerzem Anglii. XI. "Gniew władcy - to śmierć". XII. Poglądy filozoficzne Tomasza More’a.
XIII. WYBÓR PISM. 1. Dzieje Ryszarda III (tłum. D. Petsch). 2. Utopia (tłum. K. Abgarowicz). 3. Dialog dotyczący herezji (tłum. D. Petsch). 4. Dialog o pociesze w ciężkiej próbie (tłum. D. Petsch). 5. Listy.

Z okazji 150 tomu BKF. Studia Filozoficzne, nr 6, 123-128, 1975.

# filozofia polska #

PWN-owska edycja "Dzieł filozoficznych" R. Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 87-88, 1975. Petsch, Danuta.

# INGARDEN, Roman #