INDEKS AUTORSKI

Brygida Piasecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Woprosy Estetiki, 1962]. Studia Estetyczne, t. 1, 311-314, 1964.

# estetyka #

Problemy tragizmu. [Rec. Boriew, Jurij. O tragiczeskom]. Roczniki Filozoficzne, t. 1, 331-336, 1964.

# tragizm #

Sprzężenie zwrotne jako zasada zjawisk estetycznych. [Rec. Filipiew, Jurij. Tworczestwo i kibiernetika]. Studia Estetyczne, t. 2, 368-370, 1965.

# estetyka #

Wokół sprawy piękna. [Rec. Bielik, Aleksander. Estetika i sowriemiennost]. Studia Estetyczne, t. 2, 370-373, 1965. Piasecka, Brygida.

# społeczna rola sztuki # piękno #