INDEKS AUTORSKI

Zdzisława Piątek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O naturze człowieka w ujęciu N. Chomskiego - pozytywnie. [Polemika z: Madejski, Aleksander. "Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-168, 1977.

# CHOMSKY, Avram Noam # natura ludzka # ewolucja # lingwistyka #

Główne trendy we współczesnej filozofii biologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 41-46, 1989. Piątek, Zdzisława.

# biologia #

Status metodologiczny hipotezy koewolucji genowo-kulturowej Ch. J. Lumsdena i E. O. Wilsona. Studia Filozoficzne, nr 12, 101-112, 1989.

# ewolucja # kultura a natura # genetyka #
ABSTRAKT. Hipoteza koewolucji genowo-kulturowej ma wyjaśniać, w jaki sposób gatunek ludzki pokonał biologiczne ograniczenia, uzyskując zdolność adaptacji do środowiska za pośrednictwem kultury. Koewolucja polega na skomplikowanych procesach współdziałania, w których kultura jest kształtowana przez geny, a ewolucja na poziomie genów ulega zmianom w odpowiedzi na innowacje kulturowe. Ponieważ reguły epigenetyczne pośredniczące w koewolucji nie są dość restryktywne, a ponadto nie są jeszcze dostatecznie poznane, hipoteza ta nie daje się sfalsyfikować i dostarcza wyjaśnień post hoc.

O tak zwanej epistemologii ewolucyjnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-45, 1990. Piątek, Zdzisława.

# epistemologia # VOLLMER, Gerhard # wiedza # prawda #
ABSTRAKT. Przedmiotem rozważań jest Vollmerowska wersja epistemologii ewolucyjnej. Zawiera ona istotne rozróżnienie między wiedzą mezokosmiczną, czyli biologicznie wyselekcjonowaną niszą poznawczą gatunku ludzkiego a wiedzą naukową, rozwijaną zgodnie z różnorodnymi strategiami poznania naukowego. Epistemologia ewolucyjna, rezygnując z poszukiwania wiedzy absolutnie uzasadnionej, przyjmuje, że przy użyciu wiedzy aproksymatywnej można konstruować coraz to dokładniejsze teorie i uzyskiwać wiedzę zbliżającą się do prawdy. Podobnie jak przy użyciu niedoskonałych narzędzi konstruować można narzędzia coraz to doskonalsze.