INDEKS AUTORSKI

Marek Piechowiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Petera Knauera koncepcja wyboru moralnego. W sprawie kreatywizmu antropologicznego we współczesnej teologii moralnej. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 21-50, 1989/1990. Piechowiak, Marek.

# KNAUER, Peter # teologia moralna # wybór # wartość etyczna, moralna #
TREŚĆ. I. Teoria Petera Knauera. 1. Sposób realizacji dobra jako wyznacznik wartości moralnej czynu. 2. Reinterpretacja zasady podwójnego skutku. 3. Niekontraproduktywność jako kryterium wartości moralnej. II. Analiza krytyczna. 1. Destrukcja człowieka jako podmiotu moralności. 2. Konsekwencje systemu Knauera dla koncepcji życia społecznego. 3. Zagrożenie antyteizmem.