INDEKS AUTORSKI

Czesława Piecuch


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Rudziński, Roman. Jaspers]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 154-157, 1979. Piecuch, Czesława.

Człowiek w sytuacjach granicznych w ujęciu Karla Jaspersa. Znak, nr 346, 1392-1405, 1983. Piecuch, Czesława.

# JASPERS, Karl # sytuacja graniczna # samorozwój #
TREŚĆ. 1. Określoność i samookreślenie się człowieka. 2. Śmierć a głębia życia. 3. Cierpienie a przezwyciężenie własnej słabości. 4. Nieuchronność walki a gotowość do walki. 5. Wina a poszukiwanie niewinności. 6. Historyczność empirycznego bytu. 7. Heroizm i szczęście. 8. Własna prawda.

Doświadczenie sytuacji granicznych w ujęciu Karla Jaspersa jako forma autentycznego życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1984.

# JASPERS, Karl # sytuacja graniczne # antropologia filozoficzna # egzystencja #
ABSTRAKT. Rozważania nad sytuacjami granicznymi ogniskują główne pojęcia filozofii Jaspersa. Nie można rozpatrywać roli nauki i wiedzy obiektywnej w filozofii Jaspersa w oderwaniu od tej kategorii. Na jej tle rozwiązuje Jaspers podstawowy problem natury metafizycznej, problem Bytu. Przede wszystkim jednak koncepcja sytuacji granicznych wpływa zasadniczo na problematykę ściśle antropologiczną, na zagadnienie wolności i woli, indywidualizmu, egzystencji, świadomości i odpowiedzialności. Dzięki kategorii sytuacji granicznych następuje przekształcenie tradycyjnego rozumienia tych pojęć. Wzbogaca to obraz człowieka o nowe, głębsze treści.