INDEKS AUTORSKI

Michał Pielak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ingardenowska krytyka aprioryzmu Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1988. Pielak, Michał.

# INGARDEN, Roman # KANT, Immanuel # teoria poznania # aprioryzm #
ABSTRAKT. Artykuł rekonstruuje Ingardenowską krytykę teorii poznania Kanta. Krytyka ta koncentruje się na kwestii statusu epistemologicznego Kantowskiego podmiotu poznawczego, a zwłaszcza systemu podmiotowych form i kategorii. Opiera się na opracowanej przez Ingardena koncepcji poprawności teorii poznania. W tej perspektywie Ingarden kwestionuje transcendentalność epistemologii Kanta i kwalifikuje ją jako pewną formę psychofizjologicznej teorii poznania. W artykule podejmuję polemikę z tą interpretacją.