INDEKS AUTORSKI

Marek Pieńkowski OP


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Whitehead, Alfred North. Nauka i świat nowożytny. Kozłowski, Maciej i Pieńkowski, Marek (tłum.). Kraków, Znak, 1987.