INDEKS AUTORSKI

Stanisław Pieróg


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bronisław Trentowski i filozofia narodowa. [Rec. Trentowski, Bronisław. Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845]. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-173, 1976.

Rozum i uniwersum. (Filozofia polityczna J. K. Szaniawskiego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 63-96, 1979. Pieróg, Stanisław.

# SZANIAWSKI, Józef Kalasanty # filozofia polityki # naród # państwo #
TREŚĆ. (A) Założenia metafizyczne. (B) Naród. (C) Państwo. "System urzędowań".

Jan Śniadecki. Myśliciel "epoki przełomu". W sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-15, 1980.

# ŚNIADECKI, Jan # oświecenie # filozofia a nauka #