INDEKS AUTORSKI

Henryk Piersa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 35-41, 1981.

# wyjaśnianie naukowe # model # metodologia nauki #

Uznawanie twierdzeń fizyki. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 155-164, 1983.

# metodologia nauki # uzasadnianie # uznawanie #
TREŚĆ. 1. Empiryczny sposób uzasadniania twierdzeń fizyki. 2. Półempiryczny sposób uzasadniania twierdzeń fizyki. 3. Quasi-dedukcyjny sposób uzasadniania twierdzeń fizyki.

Własności cząstek elementarnych. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 73-88, 1984.

# cząstki elementarne # mechanika kwantowa #
TREŚĆ. 1. Ewolucja pojęcia "cząstka elementarna". 2. Liczby kwantowe, analogia leptonowo-kwarkowa. 3. Cząstki rzeczywiste, wirtualne, quasicząstki. 4. Obraz cząstki elementarnej. 5. Złożoność i niezłożoność cząstek. 6. Tożsamość (indywidualność) cząstek. 7. Nierozróżnialność cząstek. 8. Próba określenia pojęcia "cząstka elementarna".

Symetrie ciągłe czasu i przestrzeni a zasady zachowania w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 83-103, 1985. Piersa, Henryk.

# czas # przestrzeń # symetria #
TREŚĆ. 1. Grupa Poincarégo, symetrie czasoprzestrzeni, zasady inwariencji. 2. Twierdzenie E. Noether i jego analogon kwantowomechaniczny. 3. Twierdzenie Noether a zasady zachowania.

Nieciągłe symetrie przestrzeni i czasu. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 127-160, 1986.

# czas # przestrzeń # symetria
TREŚĆ. 1. Inwersja przestrzeni. 2. Odwrócenie czasu. 3. Symetria cząstka-antycząstka. Twierdzenie PCT. 4. Kwantyzacja przestrzeni i czasu. 5. Formułowanie praw fizyki a inwersja przestrzeni i czasu.

Symetria a własności fizyczne ciał materialnych. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 79-105, 1987/1988. Piersa, Henryk.

# symetria # materia # własność / cecha #