INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Pietrasiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z frontu przebudowy psychologii. [Rec. Uczenije I. P.Pawłowa i fiłosofskije woprosy psichołogii]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 273-280, 1953. Pietrasiński, Zbigniew.

Przygotowanie do aktywności twórczej. Studia Filozoficzne, nr 6, 29-44, 1978. Pietrasiński, Zbigniew.

# twórczość # wychowanie # pedagogika #
TREŚĆ. Autor proponuje, aby za cel nadrzędny, integrujący wszystkie poczynania cząstkowe szkoły ogólnokształcącej w zakresie kształcenia myślenia twórczego, postaw twórczych itp. uznać przygotowanie młodzieży do twórczego stylu życia. Konkretyzacja i realizacja tego celu końcowego jest sprawą wysoce indywidualną. Główne cele pośrednie przygotowujące młodzież do twórczego stylu życia to przede wszystkim intensyfikacja aktywności uczniów ukierunkowanej na poszukiwania nowych rozwiązań, połączona z wyrafinowaną nauką metodologii badań i operowania regułami heurystycznymi. Inne wyróżnione w referacie cele pośrednie to wyrabianie wrażliwości na problemy, otwartości umysłu, umiejętności przejęcia się tematem i zgłębiania go, wiedza o twórczości i innowacjach, znajomość filozofii życia oraz podstaw kierowania własnym rozwojem i wspomagania rozwoju innych. Realizacja tych celów, włączona integralnie w tok nauki i wychowania, sprzyjać będzie wykonaniu "klasycznych" zadań kształcących szkoły i ułatwiania pełnego rozwoju osobowości.