INDEKS AUTORSKI

Józef Pietrzak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wiedza radosna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 59-77, 1982.

# NIETZSCHE, Friedrich # filozofia życia # antyscjentyzm #

Relatywizm etyczny Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 129-142, 1985.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # relatywizm etyczny # norma etyczna #
ABSTRAKT. Poglądy etyczne F. Nietzschego są splotem czterech zasadniczych tematów: moralizmu historiozoficznego, relatywizmu etycznego, immoralizmu, idei nadczłowieka. Rozważania poniższe ograniczają się do genezy i uwarunkowań norm moralnych. Opierają się te rozważania niemal wyłącznie na pismach Nietzschego. Nie zawierają w sobie ani przedmiotowej polemiki, ani stanowiska autora, ani oceny poglądów Nietzschego.

Immoralizm Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 10, 93-108, 1985.

# immoralizm # NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # krytyka wartości # etyka chrześcijańska / katolicka #
ABSTRAKT. Zagadnienie immoralizmu - obok momentów krytycznych - zawiera w sobie pozytywny program etyczny proponowany przez F. Nietzschego, inicjujący problematykę nadczłowieka. Immoralizm, rozumiany jako "przewartościowanie wartości", budził liczne kontrowersje i dość dowolne interpretacje. Autor artykułu - stawiając sobie za zadanie możliwie wierne przedmiotowe odtworzenie myśli Nietzschego - ewentualną polemikę z tymi, którzy byli lub są pod urokiem brunatnych oczu bazyliszka faszystowskiej propagandy, powierza Czytelnikowi.

Idea nadczłowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-116, 1986.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # nadczłowiek # rozwój człowieka #

Losy jednej myśli. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-176, 1986. Pietrzak, Józef.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm #
ABSTRAKT. Zawarte w artykule informacje stanowią skrótowy opis fałszowania dzieła Fryderyka Nietzschego - tematu podnoszonego już wielokrotnie w polskiej literaturze filozoficznej. Autor wyraźnie zaznacza, że poniższy tekst nie wyczerpuje tematu, lecz go przypomina oraz sygnalizuje potrzebę szczegółowych, analitycznych prezentacji poszczególnych zagadnień występujących w filozofii Nietzschego.

Etyczne aspekty emancypacji kobiet w ujęciu Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1987. Pietrzak, Józef.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # emancypacja # kobieta #

Fryderyk Nietzsche a antysemityzm. Studia Filozoficzne, nr 7, 117-132, 1987.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # rasa, rasizm # antysemityzm # faszyzm #
ABSTRAKT. Autor ogranicza poniższy artykuł do szczegółowego zreferowania stosunku F. Nietzschego do antysemityzmu, stanowiącego jedną z odmian europejskiego rasizmu. Celem autora jest wykazanie braku powiązań przedmiotowych Nietzschego z faszyzmem, stąd krótki rzut oka na ogólną problematykę rasizmu.

Polskość Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1988.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # Polska #
ABSTRAKT. Polskie pochodzenie Fryderyka Nietzschego było przedmiotem zainteresowania wielu autorów, w tym polskich. Ze względu na liczne kontrowersje zachodzi potrzeba względnie całościowego, źródłowego zreferowania tego tematu.