INDEKS AUTORSKI

Robert Piłat


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozumność i wolność ludzkiego działania u Immanuela Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-127, 1987. Piłat, Robert.

# KANT, Immanuel # rozumność # działanie # wolna wola #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka działania. 3. Maksymy działania. 4. Wola. 5. Determinacje i pobudki woli. 6. Wolność woli. 7. Wewnętrzne prawodawstwo woli. 8. Moralny charakter imperatywu kategorycznego. 9. Motywowanie woli przez prawo moralne. 10. Problem kantowskiego formalizmu etycznego. 11. Zakończenie.

Filozoficzny dialog Alfreda Schuetza i Arona Gurwitscha. [Rec. Schuetz, Alfred & Gurwitsch, Aron. Briefwechsel 1939-1959. Grathoff, R. (wyd.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-174, 1988. Piłat, Robert.

# korespondencja # fenomenologia #

 

PRZEKŁAD. Arendt, Hannah. Wola. Warszawa, Czytelnik, 1996.