INDEKS AUTORSKI

Ewa Piotrowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gerrit Mannoury - jako współtwórca ruchu sygnifiki. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-118, 1979. Piotrowska, Ewa.

# psycholingwistyka # MANNOURY, Gerrit # sygnifika #
TREŚĆ. 1. U przesłanek powstania ruchu sygnifiki. 2. Wkład Mannoury`ego do badań nad sygnifiką. 3. Wnioski i uogólnienia.