INDEKS AUTORSKI

Mariusz Piotrowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O rodzajach i odmianach niezgodności norm. [Polemika z: Ziembiński, Zygmunt. O rodzajach niezgodności norm]. Studia Filozoficzne, nr 11, 93-103, 1978. Piotrowski, Mariusz.

# norma # konflikt etyczny # postępowanie # deontologia #
ABSTRAKT. Praca niniejsza jest nawiązaniem, dość wprawdzie odległym w czasie, do artykułu Zygmunta Ziembińskiego pt. O rodzajach niezgodności norm opublikowanego na łamach "Studiów Filozoficznych" w roku 1969. Z perspektywy las, które minęły od tamtego czasu, pewne p[ostawione tam tezy wydają się uproszczone czy też zbyt ogólnikowe. Dotyczy to w szczególności kwestii wyróżniania postaci niezgodności logicznych norm, a także niektórych szczegółowych zagadnień związanych z poszczególnymi rodzajami norm. Artykuł niniejszy ma być więc w założeniu kontynuacją poprzedniej publikacji z poszerzeniem i pogłębieniem czy też modyfikacją niektórych zagadnień tam poruszonych, a jednocześnie próbą dalszego uporządkowania aparatury pojęciowej w tym zakresie. Samo bowiem zagadnienie zanalizowania istoty niezgodności norm, z czym się wiąże przecież w dalszym etapie problem sposobów ich usuwania, jest nadal aktualne filozoficznie, a nawet z biegiem czasu nabiera coraz większej doniosłości ze względów praktycznych (przykładem mogą tu być chociażby problemy występujące na gruncie informatyki prawniczej związane z koniecznością wskazywania przez urządzenia elektroniczne norm niezgodnych).