INDEKS AUTORSKI

Wojciech Piusiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Sarna, Jan W. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla]. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 128-133, 1983.